Pasar al contenido principal

"Millorar la qualitat de vida de la persona gran amb algun tipus de dependència (física, psíquica, social) i suport social i psicològic als seus familiars i cuidadors.
Sensibilitzar sobre les problemàtiques i necessitats que genera la dependència per a la persona gran i per a l'entorn familiar i social, en concret, les derivades de malalties pròpies com ara l'Alzheimer o similars.


Promoure fons d'ajuda econòmica i oferir suport emocional a persones que no puguin valer-se per si mateixes, i que ni elles ni les seves famílies tinguin mitjans econòmics suficients.
visió:
Desenvolupar, dins dels nostres espais, el màxim nombre de serveis, per tal d'acollir i atendre persones amb diversos graus de dependència i / o amb Alzheimer, amb la dedicació dels nostres professionals i voluntaris, compromesos i formats, inspirats pels valors de la Fundació Anna Ribot i amb l'esperit i amor de qualsevol llar familiar."

Fecha de lanzamiento: Enero de 2019

Lugar: Barcelona

Categoría del proyecto: Reflexiones estratégicas

http://www.fundacioanaribot.org

Resultados:

Acompanyar a l'entitat en l'elaboració d'un pla estratègic per donar cobertura a nous serveis dins de l'entitat com el centre de nit i el d'acollida diürn.