Skip to main content

Dream Nepal

Caring fot the children

Dream Nepal té un objectiu molt clar: cuidar de nens i nenes amb mares a la presó, millorar les condicions de les seves relacions i, alhora, crear llars que ofereixin als infants un context digne a nivell de recursos i que atengui les seves necessitats afectives. Així, s’hi construeixen espais de convivència, es treballa la comunicació, l’accés a la cultura, el contacte amb la natura, l’expressió creativa i, en definitiva, tots aquells estímuls que garanteixin un desenvolupament correcte i agradable en els anys d’infància i joventut. Actualment, el projecte compta amb tres cases i un pis tutelat, i ofereix llar a 52 nenes i nens.

La situació de què parteixen aquests nens és difícil. Quan les seves mares ingressen a la presó, les opcions que se’ls ofereixen són dues: o bé viure amb la mare, amb les mateixes limitacions, i per tant amb una renúncia a la natura i a la llibertat, o bé buscar acollida amb la família propera o a un orfenat. La segona opció té l’agreujant que la probabilitat de tornar a veure la mare és pràcticament nul·la. Dream Nepal lluita per oferir alternatives que atenguin les necessitats reals dels nens i de les seves mares: necessitats afectives i recursos. Així, treure els infants de la presó, garantir la continuïtat del contacte amb la mare i buscar un lloc adient per a un bon creixement són solucions indispensables. En resum, Dream Nepal lluita per canviar el futur dels més vulnerables.

Dream Nepal ofereix alternatives a les necessitats afectives i de recursos dels nens.

Projecte de Consultoria: Pla de sostenibilitat


Les problemàtiques a què s’enfrontava l’organització quan va sol·licitar la nostra ajuda eren de caire estructural. La manera de funcionar de l’entitat no permetia anar més enllà del curt termini i hi havia inseguretat a l’hora de plantejar una sostenibilitat real. També calia fer una anàlisi de la personalitat jurídica de l’organització. La naturalesa d’aquestes necessitats va fer que no hi hagués una translació directa i immediata dels tangibles de la col·laboració als beneficiaris de Dream Nepal, sinó que era l’organització mateixa la que se n’havia de veure beneficiada. El que es buscava era millorar el com més que no pas incidir directament en el qui. 


Així, el treball es converteix en una aposta de futur, d’intangibles que garantiran un creixement sostingut. Per trobar les fórmules adients calia estratègia i planificació, i per això era fonamental l’aturada i la reflexió. Què s’ha fet fins ara? Quines mancances tenim? Com ho podem millorar? Una sèrie de preguntes que necessiten resposta i que troben un aliat en la mirada externa. De vegades, el simple fet de tenir un interlocutor disposat a ajudar és suficient per pujar els primers esglaons.


Val a dir que sovint, en organitzacions d’aquest caire, hi ha figures d’un potència gairebé sobrenatural. Sol ser el fundador o la persona que tira endavant el projecte i que té habilitats poc convencionals: energia que sembla inesgotable, solidaritat i empatia totalment desinteressades, intel·ligència, enginy, enormes dots comunicatives... És per això que parlem de líders amb energia voltaica.

La mirada externa dels consultors va obrir un espai fonamental per la reflexió.

La força d’aquestes persones i la motivació de l’organització són moltes vegades diamants en brut que només necessiten un petita polida, una empenta per assentar uns bons fonaments i continuar desenvolupant la seva tasca sense trontollar. Dit d’una altra manera, la nostra col·laboració havia d’aconseguir que l’energia de Dream Nepal es canalitzés en la bona direcció, dedicant una part d’aquesta potència a la reflexió i l’assentament d’unes bases sòlides.


De manera resumida, la fita principal d’aquesta col·laboració ha estat la canalització de part de l’energia voltaica de Dream Nepal cap al disseny d’un pla que garanteixi el futur i el creixement de l’organització. Ha estat com posar falques que atorguin estabilitat al projecte per tal que els vents i les inclemències no se l’enduguin per endavant. 

La col·laboració de Alumni ESADE va permetre canalitzar l’energia de Dream Nepal cap al disseny d’un pla de futur.

L’Experiència: canviar l’estrella polar


Com dèiem, per fer-ho cal apropar-se amb una actitud passiva a l’inici i propositiva després. Ha sigut impactant veure l’ambient de complicitat immediata que es crea entre el grup d’Alumni i l’organització, la voluntat de compartir coneixements i experiències.  Així, hem pogut veure en primera fila aquesta energia voltaica, motivada per la necessitat d’afecte que tenen els nens que acullen. És una energia que es contagia al moment i que ens ensenya alguns dels millors valors humans. És per això que experiències com aquesta són palanques de canvi que ens fan repensar les nostres prioritats, quines són les nostres estrelles polars, i que ens impregnen d’un compromís intern de ser millor. Per tot això la sensació global dels membres de grup Alumni és d’agraïment, per l’aprenentatge humà i vital i per permetre’ns formar part de l’amor, que és el motor de Dream Nepal. 


A nivell d’aprenentatge professional i vital, ha estat especialment interessant veure com una mirada externa por ajudar tant, com de necessari és qüestionar el perquè de les coses i quina seguretat dona la coincidència de pensament per legitimar les decisions preses. Que algú faci de mirall aporta tot això a més del contacte humà i el contagi de l’energia que dèiem més amunt.

En paraules d’alguns dels col·laboradors:


“Es difícil conèixer gent tant potent, amb tantes ganes de donar-se si no t’apuntes a projectes com aquests. Aquests projectes connecten persones amb persones, hi ha molta connexió.”


crecer dejar huella proyecto together


Les persones entrevistades per escriure aquest text han estat Susana Grau Rahola (Seeding Growth), Marina Portabella (Dream Nepal), Javier Hinojosa (Dream Nepal) i Teresa Galofré (Esade Alumni). A totes elles el meu agraïment.